Česko

Nepřímá digitalizace (CR)

Od vynálezce a vedoucího výrobce digitálních rentgenových systémů

V roce 1983 jsme vyvinuli první digitální rentgenový systém na světě. A od té doby byly systémy Fuji Computed Radiography (FCR) vždy vedoucími produkty, které nabízely nejširší produktovou řadu vyhovující téměř každému zákazníkovi.

Záznamová média pro digitální diagnostické zobrazovací metody

Nepřímá digitalizace (CR) používá pro záznam rentegnových obrazů zobrazovací fólie (IP) namísto klasického filmu. Fólie obsahuje světlocitlivé fosforeskující látky, do kterých se ukládá energie rentgenového záření. Při načítání fólie se uložená energie uvolňuje a vytváří elektronické signály, které se převádí na digitální hodnoty. Velmi hustá vrstva baryových fluorohalidů (BaFX) umožňuje dosáhnout citlivosti, ostrosti a nízkého šumu požadovaného v diagnostice nepřímou digitalizací. Zobrazovací fólie je při expozici rentgenem uložena v kazetě.