Türkiye

Gizlilik Politikası

FUJIFILM bünyesinde sahip olduğumuz şirketsel ve kişisel bilgilerin / verilerin gizliliğinin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda firmamızda gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak kendimizi sürekli yeniliyor, idari ve teknik tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetleri yürütüyoruz. Gerek ISO 27001 BGYS, gerek 6698 sayılı KVKK ve gerekse ilgili diğer yükümlü olduğumuz yasa, yönetmelik ve beklentiler çerçevesinde sahip olduğumuz bilgi / veri varlıklarının farkındayız.

FUJIFILM bünyesinde ilgili tüm taraflarımızın bizimle paylaştığı kritik bilgileri ve kişisel verileri bizim için çok gizlidir. Gizli ve Çok Gizli kapsamındaki bilgi ve kişisel verilerimiz sadece yetkilendirilmiş çalışanlarımız ve ilgili 3. Taraflarımız tarafından toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve gerektiğinde silinmektedir.

Kişisel veriler FUJIFILM bünyesinde çok gizlidir ve bu gizliliğe uygun hareket etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ve dışında ancak yetki verilmiş kişiler kontrol altında tutularak ve faaliyetleri takip edilmek suretiyle ulaşabilir. FUJIFILM tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, tedarikçilerimizin ve ilgili tüm 3. taraflarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır.

FUJIFILM DIŞ TİC. A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde sizden talep edilen ve onayınıza istinaden alınan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz kanunlarımız ve süreçlerimiz kapsamında kaydedilecek, işlenecek, muhafaza edilecek ve kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ve grup şirketlerimiz ile paylaşılacaktır. KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye www.fujifilm.eu/tr internet adresinden “Aydınlatma Metni” ne ulaşabilir, okuyarak haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi www.fujifilm.eu/tr internet adresinde bulunan “KVKK Kişisel Veri Bilgi Alma, İşlem Talebi Başvuru Formu” nu doldurarak “Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:9 34218 Bağcılar / İstanbul / Türkiye” posta adresine iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

  • Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması,
  • Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
  • Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi,
  • Başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi
  • Başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Politikamıza aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Gizlilik Politikası

Çerez Politikası