Česko

Fujifilm vyvíjí činnost v oblasti vysoce funkčních chemických prostředků a laboratorní chemie a otevírá oddělení vysoce kvalitních chemických prostředků

Struktura společnosti bude posílena pro zajištění synergie s Wako Pure Chemical Industries

04.04.2017

Společnost FUJIFILM (prezident: Kenji Sukeno) zahájila dne 1. dubna 2017 činnost oddělení vysoce kvalitních chemických prostředků, čímž rozšiřuje své aktivity v oblasti vysoce funkčních chemických prostředků a laboratorní chemie.

Vysoce funkční chemické prostředky jsou oblastí, ve které se očekává velký růst vzhledem k jejich použití v různých odvětvích. Příkladem vysoce funkčních chemických prostředků jsou suroviny na výrobku superabsorpčních polymerů používaných ve spotřebním zboží denní potřeby a fotorezisty* potřebné k výrobě polovodičů. Poptávka po uvedeném spotřebním zboží roste, zejména v rozvojových zemích. Trh s polovodičovými materiály by si měl udržet silný růst s dalším pokrokem v IT oboru.

Kromě toho se očekává, že se bude trh s laboratorní chemií pevně rozvíjet díky jejímu použití při výzkumu nových léků a dalších průlomových technologií a produktů, dále při environmentálních analýzách v rozsahu kvality vody a půdy.

Společnost Fujifilm využívá pokročilou technologii chemické syntézy při výrobě činidel reprodukujících barvy ve fotografických filmech a dalších vysoce funkčních chemických prostředků. Tato technologie se uplatňuje také při výrobě vysoce kvalitních komponentů pro LCD displeje a grafické materiály. V rámci rozvíjení činnosti v rozsahu vysoce funkčních chemických prostředků a laboratorní chemie se společnost rozhodla zřídit oddělení vysoce kvalitních chemických prostředků. Vytvoří se tak struktura, jež zaručí synergii s předním výrobcem laboratorní chemie Wako Pure Chemical Industries, Ltd.**. Nabídka převzetí Wako Pure Chemical byla formálně finalizována 3. dubna 2017. Tento subjekt se tak stal od 21. dubna 2017 konsolidovanou dceřinou jednotkou společnosti Fujifilm, což významně posílí dosavadní aktivity společnosti v oboru specializované a laboratorní chemie.

Za účelem dalšího zvýšení podílu na tomto trhu má Fujifilm v úmyslu využít rozsáhlou distribuční síť Wako Pure Chemical v Japonsku pro distribuci svého sortimentu 200.000 chemických látek. Současně bude využívat vlastní distribuční síť v jiných státech k prodeji specializované a laboratorní chemie vyráběné Wako Pure Chemical. Spojení pokročilých technologií chemické syntézy obou firem umožní urychlení rozvoje činnosti a vývoj nových řešení v oboru vysoce funkčních chemických prostředků a laboratorní chemie.

Společnost Fujifilm plánuje další rozšíření své nabídky vysoce funkčních chemických prostředků a laboratorní chemie vývojem dalších výkonných produktů s vysokou přidanou hodnotou.

* Materiály nanášené na destičku během nanášení předlohy obvodů v úvodní fázi výroby polovodičů.
** Nabídka Wako Pure Chemical zahrnuje laboratorní chemii, klinické diagnostické přípravky a specializovanou chemii. Oddělení vysoce kvalitních chemických prostředků se bude zabývat laboratorní a specializovanou chemií (kromě některých produktů, jako jsou kultivační média pro buněčné kultury a polovodičové materiály).

: