Česko

Společnost Fujifilm investuje 130 mil. dolarů do rozvoje oddělení BioCDMO

18.04.2017

 Společnost FUJIFILM (prezident: Kenji Sukeno) plánuje zvýšení výrobních kapacit investicemi na území Spojených států a Velké Británie ve výši cca 14 mld. jenů (130 mil. dolarů) do rozvoje oddělení BioCDMO.
Ve Spojených státech byla dokončena výstavba podniku cGMP FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Texas, LLC (FDBT) v hodnotě 10 mld. jenů (93 mil. dolarů). Investice je spolufinancována z prostředků vládní agentury BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) řízené americkým Ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí. Fujifilm plánuje vynaložení dalších 3 mld. jenů (28 mil. dolarů) na vybavení podniku bioreaktory pro kultivaci buněk savců. Zahájení činnosti objektu se plánuje na počátek roku 2018. Společnost FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Texas, LLC (FDBT) byla převzata společností FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. (FDBU) v r. 2014. V březnu letošního roku se FDBT stalo dceřiným podnikem FDBU díky využití opce převzetí 100 % podílů, která byla obsažena v původní smlouvě. Společnost Fujifilm dále vyhradí 1 mld. jenů (9 mil. dolarů) na rozšíření oddělení rozvoje procesů v britské společnosti FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited se sídlem v Billinghamu. Závod umístěný v sousedství má zahájit činnost v létě 2017.

Nový objekt FDBT se stane střediskem výroby a zdokonalování autorské platformy pro pěstování monoklonálních protilátek Saturn Monoclonal Antibody Platform, jejíž počáteční kapacita bude činit 6 000 l (3 bioreaktory o objemu 2000 l). Závod byl naprojektován tak, aby bylo v budoucnosti možné jeho rozšíření na kapacitu až 24 000 l, což umožní vyhovět rostoucím klinickým a komerčním potřebám i zákazníků. Britská investice zahrnuje vytvoření speciálního centra zdokonalování kultivace buněk savců. Jsou to laboratoře o ploše více než 10 000 m2 navržené pro aplikaci nejnovějších technologií s vysokou propustností, včetně plně automatizovaných bioreaktorů a chromatografických systémů, které umožňují rychlé a výkonné zavedení procesu výroby monoklonálních protilátek. Díky těmto zásobám bude mít Fujifilm k dispozici nejlepší objekty, technologie a odvětvové know-how své třídy. Kromě toho mají klíčový význam pro společnost během budoucích prací na vývoji zdravotnických protiopatření a řešení pro pandemii chřipky pro dlouholeté partnery, tzn. CIADM (Center for Innovation in Advanced Development and Manufacturing), BARDA a další zákazníky.


Steve Bagshaw, generální ředitel FUJIFILM Diosynth Biotechnologies: „FUJIFILM Diosynth Biotechnologies chce uskutečnit plán, v jehož rámci se stane lídrem v oboru BioCDMO. Díky našim skvělým zaměstnancům chceme transformovat činnost v rozsahu CDMO inovacemi a zajistit partnerům dlouhodobou podporu v souladu s heslem společnosti: partnerství na celý život – zdokonalování léků budoucnosti”.

Výroba bioléčiv vyžaduje použití pokročilých výrobních technologií a odpovídající zázemí pro kultivaci, dělení a čištění. Roste počet firem, které se rozhodují pro outsourcing vývoje procesů a výroby bioléčiv. Předpokládá se, že v souvislosti s tím bude trh smluvních služeb růst tempem 8 % ročně*.

Fujifilm chce rozšiřovat vlastní kapacity, navazovat spolupráci s externími partnery za účelem zvýšení výrobních kapacit a dále rozvíjet výkonná řešení založená na spojování skupinových technologií, aby mohla rozšířit své aktivity do dalších oblastí. Společnost předpokládá, že úroveň prodeje BioCDMO dosáhne do roku 2023 výši 100 mld. jenů.

  • * Údaje o společnosti Fujifilm.

Informace o Fujifilm

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies je společnost, která je lídrem v oboru biotechnologických smluvních služeb (BioCDMO), s pobočkami v Billinghamu (Velká Británie), RTP (Severní Karolína) a College Station (Texas). FUJIFILM Diosynth se již více než 25 let zabývá vývojem a výrobou rekombinantních bílkovin, vakcín, monoklonálních protilátek a dalších velkých molekul, virových výrobků a zdravotnických protiopatření, včetně různých systémů spojených s bakteriemi, savci, hostiteli a viry. Společnost nabízí celou řadu služeb, mj. vývoj buněčných linií s využitím autorských systémů pAVEway™ (bakterie) a Apollo™, vývoj procesů, analytický vývoj a také klinickou a komerční výrobu schválenou FDA. Společnost FUJIFILM Diosynth Biotechnologies je výsledkem partnerství společností FUJIFILM a Mitsubishi. Další informace najdete na stránce: www.fujifilmdiosynth.com.

Holding FUJIFILM se sídlem v Tokiu neustále zavádí inovace a revoluční produkty v mnoha odvětvích, jako např. zdravotní péče, zdravotnické systémy, farmacie, kosmetika, grafické systémy, vysoce funkční materiály (např. materiály na výrobu plochých displejů), optická zařízení (např. televizní a filmové kamery), digitální zpracování obrazu a také produkty na obsluhu dokumentů. Tato řešení jsou založena na široké škále chemických, mechanických, optických, elektronických, programátorských a výrobních technologií. Fujifilm sází na ekologické řízení a dobrou podnikovou praxi. Další informace najdete na stránce: www.fujifilmholdings.com.

 

V případě dotazů týkajících se této tiskové informace nás prosím kontaktujte:

Kontakt pro média:
FUJIFILM
Oddělení korporátní komunikace
Tel.: +81 3-6271-2000

Kontakt v ostatních záležitostech:
FUJIFILM
Oddělení BioCDMO
Tel.: +81 3-6271-2171

<dl class="definitionListB01"><dd></dd></dl>
: